Danh sách bài viết theo chuyên mục

Hội đồng Quản trị 


 

BAN GIÁM HIỆU  

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN  

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

KHOA ĐÀO TẠO  

Trường Đại học Hòa Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trường thành lập với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Mỹ thuật, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập...