Danh sách bài viết theo chuyên mục

ĐẢNG ỦY 


 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN  

CÁC KHOA ĐÀO TẠO  

KHOA ĐÀO TẠO  

Trường Đại học Hòa Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trường thành lập với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Mỹ thuật, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập...

SỨ MẠNG - MỤC TIÊU  

Biểu mẫu 17 - TB công khai cam kết chất lượng ĐT thạc sĩ 2018-2019  

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 18 - TB công khai thông tin chất lượng ĐT 2018-2019  

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC