Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

PHÒNG, VIỆN, TRUNG TÂM, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

 

 • Trưởng phòng                 : Ths. Phùng Văn Thiệp
 • Phó trưởng phòng          : Ths. Nguyễn Xuân Sơn
  • Phó trưởng phòng          : Ths. Nguyễn Thị Nga

Có chức năng tham mưu, tổng hợp cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành chương trình kế hoạch công tác. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, công tác tổ chức và cán bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, người lao động. Tham mưu về công tác xây dựng cơ bản, phát triển và xây dựng cơ sở vật chất của Trường. Thực hiện quản lý đất đai, mua sắm và quản lý tài sản của Trường.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871905 (máy lẻ 21)

Email: phongtchcqt@daihochoabinh.edu.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 • Trưởng phòng               : Ths. Trần Thị Chi Châu
 • Phó trưởng phòng        : Ths. Vũ Văn Pháp

 

Có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán. Tổ chức khai thác và quản lý các nguồn thu, chi theo chế độ quy định của Nhà nước và theo quy chế tài chính nội bộ của Trường.

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871905 (máy lẻ 20)

Email: phongkhtc@daihochoabinh.edu.vn

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 • Trưởng phòng                 : Ths. Dương Đình Oanh
 • Phó trưởng phòng          : Ths. Hà Văn Thủy
 • Phó trưởng phòng          : Ths. Vũ Thị Lý

 

Có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về định hướng phát triển đào tạo và quản lý đào tạo. Tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo đại học và các chương trình đào tạo ngắn hạn.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 37871904; (024) 37871905 (máy lẻ 22)

Email: phongdt@daihochoabinh.edu.vn


PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

 • Trưởng phòng                 : Ths. Dương Văn Bá

 

Có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về công tác sinh viên, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người học, hỗ trợ giới thiệu việc làm và kết nối sinh viên với các đơn vị sử dụng lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên.

 

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại: 

Email: phongctsv@daihochoabinh.edu.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 • Trưởng phòng                 : NGND.GS.TSKH. Đặng Ứng Vận
 • Phó trưởng phòng          : Ths. Nguyễn Thị Lệ Xuân

 

​Có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại:

Email: phongkddbcl@daihochoabinh.edu.vn

 

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

 

 • Trưởng phòng                 : PGS.TS. Quyền Đình Hà
 • Phó trưởng phòng          : Ths. Nguyễn Thị Quyền

 

​Có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại:

Email: 

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 • Viện trưởng                   : GS.TS. Ngô Xuân Bình
 • Phó viện trưởng            : Ths. Lê Dũng Kiên

 

Có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về định hướng phát triển đào tạo và quản lý đào tạo. Tổ chức thực hiện, quản lý đào tạo sau đại học các chuyên ngành.

 

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871905 (máy lẻ 19)

Email: viensdh@daihochoabinh.edu.vn

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 • Viện trưởng                  : GS.TS. Trần Trung
 • Phó viện trưởng           : Ths. Lê Thị Phương

 

Là đơn vị tổ chức và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ cho toàn Trường, xuất bản các ấn phẩm khoa học, tham gia tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội nói chung.

 

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại: 

Email: viennckh@daihochoabinh.edu.vn

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

 • Viện trưởng                  : NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng
 • Phó viện trưởng           : Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Giang

 

Là đầu mối tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, quản lý các dự án và phát triển các chương trình đào tạo quốc tế.

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: 

Email: viendtqt@daihochoabinh.edu.vn

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

 • Giám đốc                     : TS. Đào Hải

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: 

Email: trungtamnnth.dtbd@daihochoabinh.edu.vn


TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẠI HỌC HÒA BÌNH - TRỰC THUỘC KHOA DU LỊCH

 

 

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại:  033 886 2828 (hotline)

Email: trungtamdl@daihochoabinh.edu.vn

 

 

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

 • Giám đốc                     : Ths. Dương Văn Bá

 

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại:   (hotline)

Email: 

 

 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 • Phó giám đốc              : Ths. Ngô Thị Kim Tuyến

 

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 37871901

Email: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN

 

 • Phó giám đốc              : Ths. Nguyễn Vân Anh

 

Văn phòng: Tầng 3 Nhà A

Điện thoại: 

Email: thuvien@daihochoabinh.edu.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

 

 • Trưởng VP đại diện         : PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

 

Văn phòng: 14FL, HD Bank Tower, 25 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6 659 5757

Email: vanphongphianam@daihochoabinh.edu.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THANH HÓA

 

 • Trưởng VP đại diện         : Ths. Trần Thi Chi

 

Văn phòng: Số 04 Nguyễn Tạo, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (023) 7 375 7680

Email: vanphongthanhhoa@daihochoabinh.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu