Banner quang canh truong
Danh sách bài viết theo chuyên mục

SỨ MẠNG - MỤC TIÊU 

 

KHOA ĐÀO TẠO 

Trường Đại học Hòa Bình đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trường thành lập với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Mỹ thuật, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu học tập...

 

Biểu mẫu 17 - TB công khai cam kết chất lượng ĐT thạc sĩ 2018-2019 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019