Tin tức & Sự kiện
Hoạt động Sinh viên
Hoạt động chung
Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của Sinh viên khóa 514 khoa CNTT - ĐTVT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH ĐÀO TẠO “THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ”
Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Hòa Bình tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo
Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019
Trường Đại học Hòa Bình tham dự "Hội khỏe Cán bộ, Viên chức, Lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng cụm số 3 năm 2018"
tuyển dụng
THÔNG BÁO
Calendar
Today: Wednesday, 18 / 07 / 18
18/07

BGH làm việc với các đơn vị mới thành lập: Viện ĐT Quốc tế, Viện ĐT Doanh nghiệp, Viện ĐT SĐH & NCKH, Trung tâm Du lịch ĐHHB

Địa điểm: Phòng họp

Thành phần: Chủ tịch HĐQT, BGH, Trưởng Phòng HCTCQT và các đơn vị mới thành lập

Phụ trách chính: Phòng HCTCQT c/b nội dung: chức năng, nhiệm vụ, nhân sự

Sự kiện sắp diễn ra
Tuyển sinh
Đại học
Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 với chỉ tiêu : 1000
Xem chi tiết
Sau đại học
Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 như sau:
Xem chi tiết
SINH VIÊN
Cung cấp thông tin tuyển sinh, ngành học, chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính, môi trường học tập và định hướng nghề nghiệp... cho học sinh.
Kết nối các thế hệ cựu sinh viên Đại học Hòa Bình. Mang đến cơ hội hợp tác, chia sẻ thông tin về gương mặt, cựu sinh viên tiêu biểu.