GioiThieu.jpg
Journal Article View

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Căn cứ điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT trong Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường 

Sáng ngày 28/01/2018, tại Trường Đại học Hòa Bình đã long trọng tổ chức LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG.