Asset Publisher

Giới thiệu về Khoa Luật

Giới thiệu về Khoa Luật


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA LUẬT

 

     Khoa Luật Trường Đại Học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số /QĐ-BGĐT, ngày tháng năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình.

     Khoa Luật Trường Đại Học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số /QĐ-BGĐT, ngày tháng năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình. Khoa có chức năng nhiệm vụ đào tạo và hợp tác đào tạo các hệ, cấp độ đào tạo từ đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn với các chuyên ngành như luật kinh tế, luật hành chính, luật kinh doanh, luật dân sự, luật hình sự…và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực luật nhằm đưa đến cho người học các cơ hội học tập, nâng cao trình độ và nhận thức hiểu biết và vận dụng pháp luật ở các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, từ nghiên cứu đến thực tiễn đời sống xã hội. Cũng như cung cấp cho các, cơ quan đơn vị sử dụng lao động nhân lực ngành luật có nhiều cơ hội lựa chọn được các cán bộ tư vấn và thực thi pháp luật có chất lượng và đạt kết quả cao.

     Chương trình ngành Luật kinh tế tại trường ĐH Hòa Bình được các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn pháp lý đầu ngành trong và ngoài nước tập trung xây dựng dựa trên các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư pháp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời, có tham khảo nhiều chương trình đào tạo cử nhân luật kinh tế của các trường, viện như: Trường Đại học Luật hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thành phố HCM, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, viện nhà nước và pháp luật… nhằm đảm bảo tính liên thông giữa các chương trình đào tạo, cấp độ đào tạo và các cơ sở đào tạo khác.

     Tham gia giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa luật là các giảng viên chuyên ngành có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu của các trường, học viện trong và ngoài nước. Sinh viên được học tập trong môi trường sư phạm, tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng với nhiều đầu sách chuyên ngành của các tác giả là các chuyên gia pháp luật đầu ngành. Ngoài ra, sinh viên còn được thực hành và trải nghiệm thực tế tại các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, phòng pháp chế doanh nghiệp hàng đầu tại Hà Nội.

     Sinh viên tốt nghiệp khóa học cử nhân luật kinh tế và các khóa đào tạo chuyên ngành của Trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao và cơ hội thăng tiến vị trí quan trọng trong các đơn vị trong và ngoài công lập.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

     Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế sẽ trở thành các chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh nói riêng; các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của nhà nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác; các cơ quan tư pháp tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; lực lượng công an kinh tế; các trung tâm trọng tài thương mại; các tổ chức tư vấn pháp luật về kinh doanh; nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành luật kinh tế tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo….

1. Mục tiêu chung

     Đào tạo cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế, bước đầu có định hướng chuyên sâu và kỹ năng nghiên cứu thực hành. Sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế có thể nghiên cứu, giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

     Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế của Trường đại học Hòa Bình có đủ điều kiện học tiếp lên thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành luật kinh tế cũng như các chuyên ngành khác của các Trường, học viện trong và ngoài nước; 

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức:

     Kiến thức chung

     - Nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực: Chính trị, giáo dục, môi trường, kinh tế, an ninh, quốc phòng;

     - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách toàn diện của con người mới xã hội chủ nghĩa;

     - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

     - Có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thuần thục.

     Kiến thức chuyên ngành

     Có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế- xã hội và kiến thức chuyên ngành Luật kinh tế như: pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, pháp luật về đầu tư, pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về đất đai, pháp luật về tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại…

2.2. Kỹ năng:

     Sinh viên chuyên ngành luật kinh tế sẽ có được kỹ năng giải quyết các tình huống cụ thể thuộc chuyên ngành luật kinh tế: (1) Độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh; (2) Giải thích, phân tích, áp dụng các quy định luật kinh tế vào thực tiễn kinh doanh, thương mại; (3) Thành lập, giải thể, phá sản tổ chức kinh tế; (4) Soạn thảo văn thảo, hợp đồng kinh doanh- thương mại; (5) Giao tiếp, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh, thương mại; (6) Tư vấn pháp luật; (7) Làm việc và quản lý nhóm; (8) Tham gia, nghiên cứu, giảng dạy; (9) Có trình độ tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC.

2.3. Thái độ:

     - Trên cơ sở nhận thức và kiến thức trên sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh tế của trường sẽ là những công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật tiêu biểu, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp của các chủ thể kinh doanh; lợi ích của nhà nước; đồng thời đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội, bảo vệ người lao động, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng;

     - Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

     - Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

     - Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;