Ngành Công nghệ thông tin 

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành CNTT nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT và các ngành khác; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học nhất định về ngành CNTT và kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành CNTT.

 

Thông báo về việc tổ chức học và thi Tiếng anh học viên cao học 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định, Nhà trường sẽ mở lớp hướng dẫn ôn luyện và thi Tiếng anh cho các học viên

 

Ngành Quan hệ công chúng 

Chương trình cao học ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Hòa Bình được đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tu duy sáng tạo, có khả năng xử lý các vấn đề về truyền thông và quan hệ công...