Quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ 

Công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ cho 167 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo Ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh tế, trong đó:

 

Kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đối với sinh viên đang học tại Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, để thực hiện tốt công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Hòa Bình xây dựng kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ thạc sĩ đối với sinh viên Nhà trường như sau:

 

Ngành Công nghệ thông tin 

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành CNTT nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT và các ngành khác; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học nhất định về ngành CNTT và kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên...