Lễ trao bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật kinh tế và Quản lý kinh tế năm 2022 

Vượt qua nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập do dịch bệnh Covid-19, trong hơn 2 năm qua. Sáng ngày 29 tháng 05 năm 2022, 167 tân Thạc sĩ thuộc 3 chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế và Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hòa Bình đã được tận hưởng niềm vui sướng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp cùng với người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp…

 

Quyết định ban hành Chương trình ĐT và KH Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT theo định hướng ứng dụng 

Giúp người học am hiểu, có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách Quản lý kinh tế - xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy, sáng tạo và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc về lĩnh vực Quản lý kinh tế tại địa phương, tổ chức...

 

Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ 

Quy chế này liên kết chặt chẽ với các văn bản liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy chế, quy định của Trường Đại học Hòa Bình. Quy chế quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, cấp bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Hòa Bình, bao gồm: Chương trình đào tạo...