Ngành Quản lý Kinh tế

Giúp người học am hiểu, có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách Quản lý kinh tế - xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy, sáng tạo và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc về lĩnh vực Quản lý kinh tế tại địa phương, tổ chức...


Tải xuống Chương trình, Kế hoạch Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngành Quản lý Kinh tế

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: