Lễ trao bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật kinh tế và Quản lý kinh tế năm 2022 

Vượt qua nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập do dịch bệnh Covid-19, trong hơn 2 năm qua. Sáng ngày 29 tháng 05 năm 2022, 167 tân Thạc sĩ thuộc 3 chuyên ngành đào tạo Luật kinh tế và Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hòa Bình đã được tận hưởng niềm vui sướng trong ngày nhận bằng...

 

Quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ  

Công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ cho 167 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo Ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh tế, trong đó:

Kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đối với sinh viên đang học tại Trường Đại học Hòa Bình  

Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, để thực hiện tốt công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 và những năm tiếp theo, Trường Đại học Hòa Bình xây dựng kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ thạc sĩ đối với sinh viên Nhà trường như sau:

Kế hoạch Tổ chức Hội đồng bảo vệ Luận văn Thạc sĩ  

Trường Đại học Hòa Bình thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học các ngành Quản lý kinh tế, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin và Quan hệ công chúng. Cụ thể như sau:

Thông báo Quyết định thí sinh trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022  

Trường đại học Hòa Bình xin thông báo quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022. Quyết định số: 72/QĐ-ĐHHB ký ngày 18 tháng 2 năm 2022

Quyết định ban hành Chương trình ĐT và KH Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLKT theo định hướng ứng dụng  

Giúp người học am hiểu, có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách Quản lý kinh tế - xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy, sáng tạo và có năng lực giải quyết những vấn đề thuộc về lĩnh vực Quản lý kinh tế tại địa phương, tổ chức...

Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ  

Quy chế này liên kết chặt chẽ với các văn bản liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy chế, quy định của Trường Đại học Hòa Bình. Quy chế quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, cấp bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Hòa Bình, bao gồm: Chương trình đào tạo...

Ngành Công nghệ thông tin  

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành CNTT nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành CNTT; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT và các ngành khác; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học nhất định về ngành CNTT và kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên...

Ngành Quan hệ công chúng  

Chương trình cao học ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Hòa Bình được đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tu duy sáng tạo, có khả năng xử lý các vấn đề về truyền thông và quan hệ công...

Thông báo về việc tổ chức học và thi Tiếng anh học viên cao học  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định, Nhà trường sẽ mở lớp hướng dẫn ôn luyện và thi Tiếng anh cho các học viên