Thông báo về việc tổ chức học và thi Tiếng anh học viên cao học

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định, Nhà trường sẽ mở lớp hướng dẫn ôn luyện và thi Tiếng anh cho các học viên


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu