CTĐT đại học ngành Thiết kế Nội thất


Tên  chương  trình:   Thiết kế Nội thất

Trình độ đào tạo:       Đại học

Ngành đào tạo:          Thiết kế Nội thất

Tên tiếng Anh:           Interior Design

Mã số:                          52210405

Loại hình đào tạo:      Chính quy

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân nghệ thuật

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Chương trình đào tạo đại học ngành thiết kế Nội thất trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ , mỹ thuật, kiến trúc, các nguyên tắc thiết kế và sáng tạo, đáp ứng đựơc yêu cầu và nhiệm vụ phát triển đa dạng, nhanh chóng của ngành Thiết kế Nội thất cũng như của nhiều ngành nghề liên quan khác. Trên cơ sở đó, phát triển khả năng sáng tạo, phương pháp luận thiết kế và tư duy sáng tạo chuyên sâu về chuyên ngành Thiết kế nội thất. Có trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin cần thiết phục vụ cho sáng tác chuyên môn, có khả năng hội nhập với khu vực và quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể (Chuẩn đầu ra)

1.2.1. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành thiết kế nội thất – nhấn mạnh sáng tác chuyên ngành.

• Có kiến thức về thiết kế nội thất các hạng mục công trình từ dân dụng đến các công trình công cộng. Hiểu biết về các quy định trong thiết kế nội thất đối với từng thể loại công trình. Nắm được các yếu tố công năng, quy trình thiết kế, có kiến thức về giao thông, không gian, ánh sáng, vật liệu, trang thiết bị … vận dụng ý tưởng thiết kế vào trong công trình một cách hợp lý

• Hiểu biết về thẩm mỹ và tính năng ứng dụng nguyên lý thiết kế kiến trúc trong các loại hình công trình của chuyên ngành nội thất trên những nguyên tắc: tâm lý, ergonomics, phốicảnh.

• Có kiến thức về sáng tạo trong thiết kế.

Sinh viên được trang bị những kiến thức sau:

  • Kiến thức giáo dục đại cương:

- Kiến thức đại cương về Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Mỹ thuật;

- Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC400. Ngoại ngữ chuyên ngành thường sử dụng trong kiến trúc và thiết kế kiến trúc.

  • Kiến thức cơ sở ngành:

Đây là những kiến thức cơ bản, nền móng giúp sinh viên hiểu sâu để vận dụng vào thiết kế nội thất. Biến cảm xúc thành vẻ đẹp nội thất một cách khoa học, kinh tế và hữu ích. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về:

- Cơ sở hình khối không gian( mang tính chuyên khoa nội thất)

- Cơ sở nghệ thuật màu sắc( mang tính chuyên khoa nội thất)

- Cơ sở nghệ thuật chất liệu( mang tính chuyên khoa nội thất)

- Cơ sở nghệ thuật ánh sáng ( mang tính chuyên khoa nội thất)

- Cơ sở nghệ thuật kiến trúc:

               + Cấu tạo kiến trúc

               + Vật lý kiến trúc: âm thanh, ánh sáng

               + Kiến trúc phong cảnh

- Nhân trắc học ergonomi

        – Lịch sử, phong cách nội thất

        – Nghệ thuật bố cục sắp đặt, trang trí môi trường

        – Phát triển ý niệm sáng tạo (mang tính chuyên khoa nội thất)

        – tin học chuyên ngành

            Cùng với yêu cầu thực tế và tiến bộ khoa học kỹ thuật, phần cơ sở này được mở rộng theo thời gian

  • Kiến thức ngành:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức hiện đại về thiết kế. Nắm chắc và thực hành vững vàng những kiến thức cơ sở ngành vận dụng vào các bài tập và đồ án có quy mô từ đơn giản đến phức tạp như:

- Thiết kế đồ gỗ nghệ thuật và các thể hiện khác trong trang trí nội thất

        – Trang trí thiết kế nội thất dân dụng

        – Trang trí thiết kế nội các công trình công cộng thuộc hệ hành chính

        – Trang trí thiết kế nội các công trình công cộng thuộc hệ vui chơi giải trí

        – Trang trí thiết kế nội các công trình công cộng thuộc hệ trưng bày

- Kiến thức phân biệt được các loại hình thức không gian nội thất và xử lí nghệ thuật phân chia không gian, giới diện không gian

- Nắm chắc quy trình thiết kế, thể hiện bản vẽ thiết kế chuẩn. Sáng tạo và dùng năng lực thẩm mỹ để giải quyết bất cứ loại hình nội thất nào.

- Đạt được tri thức tổng hợp về: trình độ thẩm mỹ, có khả năng lao động nghệ thuật độc lập

1.2.2. Kỹ năng

Sinh viên được đào tạo kỹ năng thực hành cơ bản trong hầu hết các lĩnh vực sáng tác thiết kế nội thất và xây dựng nhằm dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra, sinh viên được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, tổ chức và làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và trình bày.

Cụ thể:

- Áp dụng các kiến thức thẩm mỹ về khoa học, kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề trong lĩnh vực thiết kế và sáng tác nội thất.

- Thiết kế triển khai thi công các công trình nội thất, đáp ứng các yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

- Tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu  quả và sáng tạo các công nghệ vật liệu, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của ngành thiết kế nội thất.

- Kỹ năng chuyên môn:

               + Tư vấn, thiết kế: có kỹ nang tư vấn khách hàng về thiết kế trang trí nội thất cho các loại công trình dân dụng và công cộng: Nhà ở, thương mại, dịch vụ…

               + Tổ chức triển khai công việc: Nắm được quy trình thiết kế và triển khai thi công trong lĩnh vực chuyên ngành, đọc và hiểu bản vẽ kiến trúc, nội thất.

               + Phân tích và xử lí thông tin: có khả năng phân tích áp dụng các nguyên lý và quy tắc thiết kế nội thất, biết sử dụng các quan hệ màu sắc, công năng sử dụng giữa hình thức nội ngoại quan, kết cấu vật liệu, các quan hệ không gian nội thất. Có kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chuyên ngành, phân tích vad xử lí thông tin.

               + Giải quyết các vấn đề: Có kỹ năng phác thảo tay, thiết lập bản vẽ, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thiết kế.

Kỹ năng mềm:

Có khả năng trình bày, năng giao tiếp ( cách lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản, bằng ICT

- Làm việc hiệu quả với đồng nghiệp, theo nhóm, trong các nhóm khác nhau.

- Có thể giao tiếp chuyên môn thông dụng  bằng  tiếng Anh. Có khả năng ngoại ngữ đủ để học, hiểu được tài liệu, sách, tạp trí, chuyên môn, khả năng tin học cơ bản và những phần mềm vi tính có liên quan hỗ trợ ngành chuyên môn ( Autocad 2D -3D, 3D max, Corel, Photoshop, v.v….)

1.2.3. Năng lực

- Có năng lực tham gia các dự án về thiết kế  nội thất

- Có thể học tập nâng cao trình độ sau đại học ở trong và ngoài nước.

- Có năng lực đảm nhận các vị trí cán bộ, kỹ thuật và cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp hành nghề thiết kế nội thất.

1.2.4. Hành vi đạo đức

- Có lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và nếp sống lành mạnh, tính ham học hỏi, ý thức vươn lên trong chuyên môn;

- Hiểu rõ các giá trị, đạo đức nghề nghiệp, luật pháp nói chung và pháp luật về  xây dựng;

- Biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và yêu nghề, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Thời gian đào tạo: 5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 172 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Thực hiện theo qui chế tuyển sinh chung cho nhóm ngành Kiến trúc, Mỹ thuật

Đối tượng dự thi:

  • Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hệ cử nhân chính quy
  • Tuyển thẳng: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Thi tuyển: Theo khối H, V các môn thi và hình thức thi thực hiện như qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình  thực hiện trong 5 năm gồm 10 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hai năm đầu học các môn thuộc kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở.

- Ba năm tiếp theo học các môn còn lại của khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên sâu của ngành và làm tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và quy đổi theo hệ A, B, C, D, F

7. Nội dung chương trình:172 tín chỉ

STT

Môn học

Số TC

1

Kiến thức giáo dục đại cương

50

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

122

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

56

2.2

Kiến thức chuyên ngành

52

2.2.1

Kiến thức chung của ngành

20

2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành

32

2.3

Thực tập và Đồ án tốt nghiệp

14


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu