CTĐT đại học Kỹ thuật điện tử truyền thông


                Tên chương trình: Kỹ thuật điện tử truyền thông

                Trình độ đào tạo: Đại học

                Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử truyền thông        

                Mã số:   52510302

                Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về  truyền thông, Mạng, Kỹ thuật máy tính, Điều khiển và Tự động hóa; Sử dụng thành thạo MatLab để khảo sát các mạch tự động…

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên  được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Kỹ thuật điện tử truyền thông. Vận dụng được qui trình thiết kế, phân đoạn qui trình thiết kế và phương pháp tiếp cận. Thiết kế  được chuyên ngành, đa ngành và đa mục đích. Có kỹ năng  xác định vấn đề và phạm vi; vận dụng nguyên tắc nghiên cứu và điều tra; phân tích yêu cầu công việc cần thực hiện và phát triển trong môi trường làm việc mới, có kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm. 

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng Phân tích vấn đề và làm chủ dự án, thực thi dự án về ĐTVT; Có kiến thức tốt về kiến trúc vi xử lý đa lỗi; Phát triển các phần mềm điều khiển phần cứng cho các hệ thống nhúng; Tự học được để nắm bắt các công nghệ, công cụ, kỹ năng mới trong phát triển Công nghệ ĐTVT; Thiết lập, kiểm tra, duy trì và bảo dưỡng các thiết bị của mạng NGN GSM/CDMA, 3GSS; Thiết lập và bảo dưỡng các tổng đài;-  Đưa ra các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan; Xây dựng và quản trị dự án thiết kế các hệ thống thông tin tác nghiệp cho các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, tổ chức.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập sau đại học, nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm.

 Năng động, cập nhật kiến thức, áp dụng sáng tạo trong công việc;

- Có ý thức trách nhiệm, có hoài bảo về nghề nghiệp;

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác và thái độ phục vụ tốt;

- Có phẩm chất chính trị, ý thức phát triển nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm với môi trường sống, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 128 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của trường

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1 Quy trình đào tạo:

Chương trình thực hiện trong 4năm gồm 8 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế  tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và quy đổi theo hệ A, B, C, D, F

7. Nội dung chương trình: 128 tín chỉ

STT

Môn học

Số tín chỉ

I

Kiến thức giáo dục đại cương

55

II

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

35

2.2

Kiến thức chuyên ngành

28

2.2.1

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng 

28

2.2.2

Chuyên ngành Nội dung số và thương mại điện tử

28

2.2.3

Chuyên ngành Hệ thống viễn thông

28

2.3

Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

10


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu