CTĐT đại học Công nghệ đa phương tiện


                Tên chương trình: Công nghệ đa phương tiện

                Trình độ đào tạo: Đại học

                Ngành đào tạo:Công nghệ đa phương tiện.   Mã số:   52480203

                Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Về kiến thức

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ đa phương tiện, định hướng về công nghệ, kỹ thuật và ứng dụng CNĐPT.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên  được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ đa phương tiện, hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới, có kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm. 

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ đa phương tiện, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ đa phương tiện của xã hội.Học để có văn bằng 2 thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Truyền thông, Mỹ thuật Công nghiệp và một số ngành gần khác. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập sau đại học, nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm.

a. Chuyên ngành Sáng tạo thiết kế sản phẩm đa phương tiện

Có kiến thức sử dụng CNTT-TT và mỹ thuật để thiết kế và sản xuất các sản phẩm có tính mỹ thuật cao. Có kiến thức về phần mềm chuyên dụng để sáng tác, thiết kế các mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm mang tính mỹ thuật cao.

b. Chuyên ngành Sản xuất sản phẩm đa phương tiện

Có kiến thức sử dụng CNTT-TT và mỹ thuật để thiết kế và sản xuất các sản phẩm có tính mỹ thuật cao. Có kiến thức sử dụng các mẫu mã, kiểu dáng đã theo sáng tác để sản xuất các sản phẩm.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 130 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của trường

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1 Quy trình đào tạo:

Chương trình thực hiện trong 4năm gồm 8 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế  tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và quy đổi theo hệ A, B, C, D, F

7. Nội dung chương trình: 130 tín chỉ

STT

Môn học

Số tín chỉ

I

Kiến thức giáo dục đại cương

55

II

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

75

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

40

2.2

Kiến thức chuyên ngành

25

2.2.1

Chuyên ngành Sáng tạo thiết kế đa phương tiện

25 

2.2.2

Chuyên ngành Sản xuất sản phẩm đa phương tiện

25

2.3

Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương

10


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu