Xuất bản thông tin

Giới Thiệu Khoa Kiến Trúc - Xây Dựng

Giới Thiệu Khoa Kiến Trúc - Xây Dựng


Khoa Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Hoà Bình được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu đào tạo nên những Kiến trúc sư, kỹ sư có kiến thức căn bản về khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, xã hội

Khoa Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Hoà Bình được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu đào tạo nên những Kiến trúc sư, kỹ sư có kiến thức căn bản về khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, xã hội liên quan đến hoạt động hành nghề, có khả năng thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chuyên ngành đào tạo chính của Khoa gồm: Kiến trúc và Kỹ thuật công trình xây dựng.

1. Ban chủ nhiệm khoa Kiến trúc – Xây dựng

- Quyền Trưởng khoa: ThS. KTS. Nguyễn Đức Cường

- Phó Trưởng Khoa: ThS. Lê Hồng Quân

Trợ lý khoa:

- CN Nguyễn Thị Vân Anh

2. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa Kiến Trúc – Xây Dựng có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế trong các công trình trong nghề từ 10 trở lên.  Cán bộ khoa hiện nay có 65 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, trong đó có 10 Tiến sĩ, 50 Thạc sĩ, Kiến trúc sư, kỹ sư. Giảng viên thỉnh giảng đều là những giảng viên đầu ngành công tác tại Đại học Kiến trúc, Đại học Xây dựng, Viện Quy hoạch quốc gia được Khoa mời về giảng dạy, hướng dẫn đồ án, tốt nghiệp chuyên ngành.

3. Môi trường Đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp

3.1 Môi trường Đào tạo

Chương trình đào tạo chia làm hai định hướng:

Định hướng ứng dụng: mục tiêu đào tạo ứng dụng thực tế giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo. Hành nghề Kiến trúc và Xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát các công trình dân dụng hiện nay, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành. Chủ trì các dự án, các quy trình làm việc đối với các dự án thực hiện,

Định hướng nghiên cứu: mục tiêu đào tạo cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành sau khi tốt nghiệp, tiếp tục ghi danh và học tập nghiên cứu chương trình sau đại học trong nước và nước ngoài của chuyên ngành. Ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

Loại hình đào tạo: chính quy.

Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung tại Trường. Thời gian đào tạo: 4,5 – 5 năm.

3.2 Kỹ năng nghề nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trực tiếp tham gia vào quy trình thiết kế các công trình, sản xuất tại các xưởng thiết kế, công ty tư vấn thiết kế Kiến trúc và Xây dựng. Hiểu và nắm rõ các bước thực hiện và triển khai các dự án.

Ngoài Kiến thức chuyên ngành được đào tạo. Các kỹ năng được chú trọng như; kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, quan sát , sáng tạo, chủ động trong công việc, kỹ năng làm theo nhóm, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, quan hệ xã hội., thuyết trình dự án, làm việc nhóm, sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.